Cvrcak

Dramska radionica za decu „Cvrčak“ osnovana je 2006. god. u cilju organizovanja kulturnih aktivnosti dece različitog uzrasta. Kroz našu radionicu do sada je prošlo preko stotinu pedeset mališana, od trogodišnjaka, do srednjoškolaca. Bavimo se pripremom pozorišnih predstava, recitala, uključeni smo u sve kulturne manifestacije škole i lokalne zajednice. Redovno nastupamo na smotrama kulture, kako pozorišnim predstavama, tako i recitatorskim nastupima.

Rukovodeći kadar čine: predsednica Jadranka Bokan (profesorka razredne nastave), sekretarka Đurđa Lili Horvat (diplomirana pedagoškinja) i PR Udruženja Bojana Vojvodić (studentkinja).